Studie a technická pomoc - energetika

Celková hodnota investic všech námi vypracovaných studií a technických pomocí by činila cca 9 miliard Kč.

E.ON - Energetika invest

 • Studie proveditelnosti rozšíření energetického zdroje
 • Posouzení technicko provozního stavu průmyslové teplárny

ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

 • Studie rozšíření tepelného zásobování rozvojových lokalit města, výběr variant rozvoje
 • Studie záložního zásobování města teplem
 • Studie – návrh teplárenského bloku s fluidním spalováním
 • Studie proveditelnosti rozšíření závodní energetiky Škoda Autol
 • Studie instalace solárních elektráren
 • Studie řízení provozu energetického hospodářství automobilového závodu Vrchlabí
 • Studie proveditelnosti spalování rostliného kapalného paliva při fluidním spalování

ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

 • Studie koncepce vytápění automobilového závodu Vrchlabí, návrh variant

Žilinská Teplárenská – Slovensko

 • Technické pomoci při přípravě GO opav kotlů a turbogenerátorů
 • Studie – návrh instalace vzduchového chlazení turbogenerátoru pro zvýšení výkonu a optimalizace výroby el. energie 25 MW
 • Studie rekonstukce granulačního kotle pro spoluspalování uhlí-biomasa-papírenský kal

SAVE Žilina - Slovesko

 • Studie biomasového zdroje s kondenzačním odběrovým turbogenerátorem

Spolchemie Ústí nad Labem

 • Studie využití odpadního vodíku pro spalování, návrh závodní soustavy

Veolia Elektrárna Kolín

 • Studie proveditelnosti rozšíření parních sítí města

Teplárna Varnsdorf

 • Studie – návrh nové plynové kotelny, vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Wienerberger cihlářský průmysl

 • Studie využití odpadního tepla