Projektové a inženýrské práce - energetika

Projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení – s projednáním

E.ON - Teplárna Tábor

 • Projekt pro územní řízení a projekt pro výběr dodavatele stavby pro rozšíření teplárny o fluidní kotel s turbogenerátorem, vč. příslušenství a vyvedením elektrického výkonu

E.ON - Teplárna Mydlovary

 • Projekt pro stavební povolení výstavby kogenerační jednotky
 • Projekt pro stavební povolení výstavby bioasového zdroje

ŠKO-ENERGO  Mladá Boleslav

 • Projekt pro ÚŘ a stavební povolení horkovodního napáječe ve východní průmyslové zóně města
 • Projekt pro ÚŘ a stavební povolení záložního tepelného zdroje ve východní průmyslové zóně města
 • Projekt pro ÚŘ a stavební povolení nového závodního horkovodu
 • Projekt pro ÚŘ a stavební povolení rekonstrukce energetiky výrobního závodu Vrchlabí 

Realizační projektová dokumentace a konstrukční dokumentace – realizace návrhů

E.ON  - Teplárna Tábor

 • Projekt pro realizaci a konstrukční návrh rekonstrukce spalování fluidního kotle
 • Projekty pro realizaci přeložek městských parovodů
 • Projekt pro realizaci předávací parní výměníkové stanice 

ŠKO-ENERGO  Mladá Boleslav

 • Projekt pro realizaci horkovodního napáječe ve východní průmyslové zóně města
 • Projekt pro realizaci záložního tepelného zásobování města – napojení mobilních zdrojů tepla na horkovodní páteřní síť
 • Projekt pro realizaci nového závodního horkovodu
 • Projekt pro realizaci rekonstrukce energetiky výrobního závodu Vrchlabí
 • Projekt pro optimalizaci spalování horkovodního kotle

České teplo Praha

 • Projekt pro realizaci teplovodní kotelny
 • Projekt pro realizaci páteřních teplovodních rozvodů 

Lovochemie Lovosice

 • Přepočet a optimalizace plynových kotlů

ZVVZ Energo Milevsko

 • Návrh  rekonstrukcí parních roštových kotlů

Veolia Elektrárna Kolín

 • Návrh a realizační dokumentace redukční a chladící stanice páry 60 t/h
 • Zpracování konstrukční dokumentace zvýšení výkonu parního uhelného kotle, návrh řešení