Ostatní práce a služby, např.

Uvádění zařízení do provozu

ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

  • Uvedení do provozu rekonstrukce závodní energetiky při přechodu pára-horká voda
  • Uvedení do provozu kogererační jednotky s příslušenstvím

Pražská teplárenská, Termonta Praha

  • Uvedení do provozu záložního tepelného zdroje Spalovny Malešice

Trvalé servisní činnosti

ČEZ Energo

  • Servisní činnost energetiky Thomayerovy nemocnice

Trvalé revizní činnosti

Lovochemie Lovosice

  • Revize tlakových zařízení energetického hospodářství