Výkon TDI a supervize – energetika a chemický průmysl

Do současné doby máme oddozorovány investiční akce v celkové hodnotě přes 8 miliard Kč.

E.ON  - Teplárna Tábor

 • Supervize a výkon TDI výstavby fluidního kotle s kondenzačním turbogenerátorem

E.ON – Teplárna Otrokovice

 • Supervize generálních oprav granulačních kotlů

E.ON – Tepárna Mydlovary        

 • Výkon TDI výstavby biomasového energetického bloku

E.ON trend

 • Výkon TDI výstavby kogeneračních jednotek

Žilinská teplárenská – Slovensko

 • Supervize opravy vnějšího zauhlování

ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

 • Výkon TDI rekonstrukce energetrického hospodářství (přechod pára-horká voda) automobilového závodu Vrchlabí

Teplárna České Budějovice

 • Výkon TDI a správce stavby výstavby odsíření

Lovochenie Lovosice

 • Výkon TDI a správce stavby výstavby fluidního kotle s kondenzačním turbogenerátorem, ekologizace energetického zařízení
 • Výkon TDI technologické části výstavby jednotky ledku vápenatého
 • Výkon TDI páteřního rozvodu tekutého čpavku
 • Výkon TDI výstavby zásobních nádrží kyseliny dusičné a sírové

UNIPETROL RPA Litvínov

 • Výkon TDI a podpůrného týmu investora při výstavbě nové kotelny ethylénové jednotky
 • Pravidelné supervize vybraných zarážkových prací