Certifikáty a osvědčení

Certifikáty ISO

Systém integrovaného řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a životního prostředí ČSN EN ISO 14001 byl ve společnosti ENERGOSPOL, s.r.o. zaveden a certifikován v roce 2006 společností CQS a je udržován do současnosti. Správné nastavení systému a jeho dodržování je každoročně prověřováno interními i externími audity. 

Předmět certifikace dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001:

Dodávky investičních celků, projektová a inženýrská činnost, technické a ekonomické poradenství v oboru energetiky a teplárenství.

Politika integrovaného systému řízení

Dále máme zaveden, ale necertifikován, systém managementu BOZP - ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) a SA 9000 – sociálně odpovědná firma

Oprávnění k činnosti

Oprávnění ev .č.: 0099/8/16/TZ-V,R,M-PK1,HK2,NA - Výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení v rozsahu:

 • PK1: 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů)
 • HK2: 2. třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 NMW (zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)
 • NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)

Oprávnění ev. č.: 0382/8/16/PZ-M,R-a,c,e,f,g - Montáže, opravy revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu a za podmínek:

 • a: Výroba a úprava plynů
      Zařízení pro výrobu a úpravu paliv
 • c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
      Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
      Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
 • e: zvyšování a snižování tlaku plynů
      Kompresní stanice
 • f: rozvod plynů
      Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
      Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
      NTL. STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
      Rozvody technických plynů
 • g: spotřeba plynů spalováním
      Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
      Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
      Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Autorizace ČKAIT

 • Autorizovaný inženýr v oboru IT00 - Technologické zařízení staveb - č. 0102162
 • Autorizovaný inženýr v oboru IP00 – Pozemní stavby - č. 0102226